Welcome to our website! We work for you

قانون فاراده در آبکاری

این قانون یکی از قدیمی ترین و مهمترین قوانین الکتروشیمیایی است که بسیار در آبکاری کاربرد دارد، در سال 1836 میلادی توسط فاراده کشف شد.این قانون ارتباط بین مقدار بار الکتریکی و مقدار ماده ای که در فصل مشترک الکترود(قطعه) - الکترولیت واکنش انجام می دهد را مشخص می کند.

قوانین فاراده-1

ایده اصلی این قانون را می توان به صورت زیر بیان کرد. تعداد معین و مشخص از اکترونها که الکتریسته را در فلزات منتقل می کنند، باید با تعداد معینی از یونها در فصل مشترک الکترود- الکترولیت واکنش دهند. این امر با توجه به ماهیت واکنش الکتروشیمیایی است.

مقدار الکتریسته لازم برای واکنش یک اکی والان الکتروشیمیایی، برابر است با 96500 کولن(C) و یا یک فاراده(F). در صنعت اندازه گیری ها به ندرت بر حسب کولن بوده، بلکه بر حسب آمپر ساعت، انجام می شود. جریان یک امپر به مدت یک ساعت برابر 3600 کولن است بنابراین یک فاراده برابر با 26/8 آمپر ساعت است.

برای تمام محاسبات قانون فاراده را می توان به صورت زیر بیان نمود:

وقتی که یک واکنش الکتروشیمیایی بدون از دست دادن الکتریسیته(افت جریان) انجام می شود، برای تولید یک اکی والان محصول به یک فاراده الکتریسیته نیاز است.

مطالب مرتبط

بررسی تاثیر ناخالصی های فلزی بر روی کیفیت پوشش آبکاری نیکل ...

زاماک چیست؟ ...

شرکت پویاب فلز در مورد خوردگی گالوانیکی (دو فلزی) توضیح می دهد: ...

الکترولیت های پیرو فسفات مس جهت آبکاری مس چگونه ساخته می شود؟ ...

هنگامی که از درون زلال باشی ...

آیا آبکاری کروم بدون ترک وجود دارد؟ ...

آشنایی با آلیاژ های پلاتین- ایریدیم ...

محاسبات آبکاری طلا ...

در فرآیند آندایز، ظاهر سطح قطعه چه تغییری می کند؟ ...

آشنایی با فرآیند الکتروفورمینگ ...

چگونه می توان کربنات اضافی را از الکترولیتهای آبکاری قلیایی و یا آبکاری سیانیدی حذف نمود؟ ...

زدایش زنگ و رسوب قطعه قبل از پوشش آبکاری ...

پلاستیک ها به چند دسته تقسیم می شوند؟ ...

استاندارد های پوشش های فسفاته ...

استفاده از جیوه جهت تمیزکاری قطعات ...

اهداف سلامت شغلی عبارت اند از: ...

آشنایی با آبکاری طلای اسیدی سخت ...

آشنایی با ابزاری جدید و قدرت این ابزار ...

روشهای اندازه گیری میزان تمیز کاری(چربیگیری) ...

مکانیزم تشکیل پوششهای کروماته چیست؟ ...

تعیین میزان تخلخل برای پوشش های فسفاته ...

چه عواملی باعث سوختگی در H.DC آبکاری کروم می شود؟ ...

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پویاب فلز میباشد