Welcome to our website! We work for you

چرا دیگر آبکاری کادمیوم مطلوب نیست؟

مانند بیشتر موارد و فرآیند ها، ما به ندرت تا جایگزینی نداشته باشیم به اشکالات توجه نمی کنیم. آبکاری کادمیوم نیز بدین صورت است. پس از سالها تحقیق و مشاهده و همچنین پیشرفت در دانش و فن آوری ، کارشناسان خطرات و ضعف های زیادی از آبکاری کادمیوم را کشف کرده اند که به قرار زیر است:

آبکاری کادمیوم

کادمیوم در خلاء تصعید می شود: یکی از کاربرد های آبکاری کادمیوم در صنعت هوا- فضا می باشد، اما اشکالی که پیش می آید در محیط خلاء کادمیوم تصعید می شود به عبارت دیگر در فضا کادمیوم از جامد به گاز تبدیل می شود. این امر به ویژه در برنامه های هوا- فضا، جایی که تجهیزات برای مدت طولانی در معرض خلاء قرار می گیرد بسیار مشکل ساز است که کوچکترین نقص تجهیزات می تواند منجر به خسارات اساسی شود.

کادمیوم یک ماده سرطان زا شناخته شده است: کادمیوم زمانی که به صورت گرد و غبار در هوا منتشر می شودبرای انسان بسیار خطرناک است. سرطان، بیماری ریه، نارسایی کلیه و در نهایت مرگ تنها معدودی از پیامد استنشاق کادمیوم می باشد.

استفاده آز آبکاری کادمیوم سیانوری: قدیمی ترین روش آبکاری کادمیوم، آبکاری کادمیوم سیانوری می باشد. همانطور که می دانید علاوه بر کادمیوم، سیانور نیز بسیار سمی می باشد. که باید در هنگام استفاده از این روش تمهیدات لازم اندیشیده شود. امروزه روش های جایگزین سیانور وجود دارد مانند الکترولیت اسید سولفوریکی و یا الکترولیت خنثی.که البته آبکاری کادمیوم اسید سولفوریکی متداول تر است.

اتحادیه اروپا استفاده از کادمیوم را در سال 2000 محدود کرد و در سال 2006 فلز کادمیوم در به عنوان یکی از شش ماده خطرناک طبقه بندی کرد. آمریکا نیز کادمیوم را بعنوان یک ماده سرطان زا طبقه بندی کرد و استفاده از کادمیوم را در صنعت محدود کرد. امروزه در اتحادیه اروپا و در آمریکا استفاده از آبکاری کادمیوم ممنوع می باشد.

گزینه های جایگزین مناسبی برای آبکاری کادمیوم می باشد؟

تحقیقات و آزمایش ها نشان داده است که آبکاری آلیاژهای روی گزینه های ویژه ای برای آبکاری کادمیوم می باشد. در این میان می توان به آبکاری روی-آهن و آبکاری روی-کبالت اشاره کرد.

مطالب مرتبط

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پویاب فلز میباشد