Welcome to our website! We work for you

چگونه ناخالصی یون فلز مس را در آبکاری نیکل حذف کنیم؟

ناخالصی های موجود در آبکاری نیکل می تواند بر روی خواص فیزیکی و ظاهر پوشش تاثیر بگذارد. که این ناخالصی ها می تواند از فلزات مزاحم باشد که باید این فلزات از حمام آبکاری حذف گردد. یکی از این فلزات ناخالص، فلز مس می باشد. این یون فلزی در نواحی هایی با دانسیته جریان پایین رسوب می نماید و سبب ایجاد رسوب سیاه، تیره و یا مات خواهد شد.

حذف آلودگی مس در آبکاری نیکل

یکی از روش های موثر برای حذف یون های فلز مس، استفاده از روش الکترولیز با دانسیته جریان پایین می باشد. به این صورت که صفحه هایی را به مدت چند ساعت در محلول وان قرار می دهند و میزان دانسیته جریان را بین 0/2 تا 0/5 آمپر بر دسی متر مربع تنظیم می کنند. یون های فلزی آلاینده در ناحیه جریان ضعیف صفحه به صورت رسوب تیره و مات رسوب می نماید. برای افزایش میزان سطح و تعداد نقاط جریان ضعیف، صفحه فلزی را به صورت موج دار در می آورند.

اگر مقدار ناخالصی در وان زیاد باشد، نیاز است تا دانسیته جریان بالاتری انتخاب شود. در این حالت یون های فلزی نیکل می تواند بر روی صفحات رسوب نماید. برای جلوگیری از این مشکل، محلول را به تلاطم در می آورند تا سرعت انتقال یون های آلاینده به سطح فلزی افزایش یابد.

یکی از روش هایی که برای حذف یون های فلزی از جمله مس استفاده می شود مبادله یون است. به این طریق یک محلول یک ماده نامحلول از جمله دی تیوکاربامات نیکل را به وان آبکاری اضافه می نمایند و سپس یون فلزی نیکل از ساختار ماده جدا شده و یون فلز مس جایگزین آن می شود و با فیلتر کردن مناسب حمام آبکاری، می توان آنرا از وان جدا نمود.

بیشترین مقدار یون مس در یک حمام آبکاری نیکل مقدار 30 میلی گرم در لیتر می باشد.

مطالب مرتبط

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پویاب فلز میباشد