Welcome to our website! We work for you

شرکت پویاب فلز بر این باور است که آموزش رکن اصلی در صنعت آبکاری است

آموزش در صنعت آبکاری یکی از ارکان مهم در صنعت پوشش می باشد در همین راستا شرکت پویاب فلز بخشی از فعالیت خود را به این مهم اختصاص داده است

شرکت پویاب فلز بر این باور است که آگاهی و دانش در مورد صنعت آبکاری و پوشش می تواند بسیار کار ساز بوده که در نتیجه باعث بالارفتن کیفیت پوشش نهایی شده و هزینه ها را به حداقل می رساند و از تعداد مشکلات پیش بینی نشده کاسته می شود .

در همین راستا ، شرکت با چهار رویکرد و راه کار قدم در جهت ارتقاء سطح علمی برداشته است که شامل:

  1. همکاری با جهاد دانشگاهی تهران جهت برگزاری دوره های تخصصی آبکاری و مدیرتی
  2. آموزش در محل شرکت پویاب فلز
  3. با اعزام کارشناس به واحد مربوطه و اجرای برنامه های آموزشی
  4. استفاده از امکاناتی همچون وب سایت و فضای مجازی و ارایه کاتالوگ و دستورالعمل های مرتبط

مطالب مرتبط

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پویاب فلز میباشد