Welcome to our website! We work for you

عملیات الکتروفورتیک

پوشش الکتروفورتیک یک پوشش رنگ است که امروزه جای خود را در صنعت پوشش باز کرده است. دیده شده است که این پوشش در بعضی موارد جایگزین مناسبی برای آبکاری می باشد.

رنگ های الکتروفورتیک

رنگ های الکتیروفورتیک

این نوع رنگ ها نمونه ای از رنگ های آب پایه هستند. مواد رزینی و رنگ دانه ای، به صورت شکل گرفته و تغلیظ شده نگهداری می شوند تا در صورت نیاز، به مخزن رنگ اضافه شوند. رزین هایی که در این رنگ ها استفاده می شوند ترکیبات اپوکسیبا بستر اکریلیک هستند. این نوع رنگ ها را در فرآیند ها غوطه وری به صورت یک فیلم روی سطح رسوب می دهند.

بستر رنگ شامل رزین و رنگ دانه های تغلیظ شده است که با آب یون گیری شده و مقدار کمی از شکل دهنده ها و پایدار کننده ها مخلوط شده است که به صورت همگن در آمده است. غلظت ترکیبات غیر فرار بین 10 -20 % متغیر می باشد که بسته به نوع و ترکیب رنگ تعیین می شود. رنگ بر روی سطح در اثر عملیات الکتروفورتیک و واکنش های مربوط به آن رسوب می کنند.

بلافاصله پس از این لایه که رسوب کرد، قطعه از بستر خارج شده و آب شویی می شود. آب شویی به منظور شست وشو رنگه های اضافی انجام می گیرد، با این کار سطح رنگ کاملا یکنواخت می شود.

 

مطالب مرتبط

تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت پویاب فلز میباشد